Så här ser mitt köpeavtal ut

 

 

S* POSSUM´s - UPPFÖDNING AV HELIG BIRMA

Gullvi Sandin, Askrikegatan 17, 1 tr, 115 57 STOCKHOLM Tel 08-6639823

 

 

KÖPEKONTRAKT

         Kattens namn: S* POSSUM´s XXXX      Kön: Hane

         Ras: Helig Birma Född:

         Färg: Reg nr:

         Efter föräldrarna:

         Far: färg: SBI Reg nr:

         Mor: färg: SBI Reg nr:

         Som köpare förbinder jag mig till följande:

         - att ta väl hand om katten och sörja för att den får god omvårdnad

         - att ej sälja, avliva eller omplacera katten utan uppfödarens vetskap och medgivande.

         - Uppfödaren har alltid förköpsrätt till katten och hjälper till vid eventuell omplacering

         - att alltid hålla katten försäkrad

         - att vaccinera katten en gång om året

         - att kontakta uppfödaren vid sjukdom, dödsfall, innan kastrering, sterilisering, 
           om problem uppstår kring katten, om den får avkommor samt ang ev 
           utställningsresultat och i övrigt sådant som kan vara av intresse för fortsatt avelsarbete.

         Som säljare förbinder jag mig till följande:

         - att katten är besiktad av veterinär och befunnen frisk och utan kända fel.

         - att katten har erhållit sin grundvaccination mot kattpest och kattsnuva (två  vaccinationer)

         - att katten är avmaskad

         - att vid reklamation p g a hälsotillstånd inom 14 dagar, styrkt av läkarintyg, återta katten och
           återbetala hela köpeskillingen. Om köpet inom 3 månader återgår av andra skäl återbetalas
           köpeskillingen med avdrag för annonskostnader, ålder m.m.

          Med detta avtal, som noga har genomlästs, och av vilket säljaren och 
          köparen erhållit varsitt exemplar, förklarar sig båda parter nöjda. 
          Gäller även som kvitto på att katten är till fullo betald.

              Ort och datum: Stockholm

              Säljare och uppfödare:……………………………..

           Gullvi Sandin, Askrikegatan 17, 1 tr 115 57 Stockholm   Tel. 08-6639823

               Köpare:………………………………………..

           Kvittering:

           Härmed bekräftas att jag emottagit full köpeskilling för katten, X.XXX kr

           ………………………………………………

           Gullvi Sandin

 

                Tillbaka